โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,618 ราย เศร้าดับเพิ่ม 38 ราย

โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,618 ราย เศร้าดับเพิ่ม 38 ราย

วันที่ 8 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 3,618 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,467 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 95 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 40 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 16 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,123,521 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)
หายป่วยกลับบ้าน 5,775 ราย หายป่วยสะสม 2,039,723 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 38 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 64,200 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

8 ยอด1