เช็ก 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองอันดับ 1

เช็ก 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองอันดับ 1

วันที่ 7 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 3,525 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,448 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 55 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,119,903 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) หายป่วยกลับบ้าน 6,109 ราย หายป่วยสะสม 2,033,948 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,395 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 752 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,253 ราย ทั้งนี้

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 810 ราย สะสม 427,596 ราย

2.นครศรีธรรมราช 271 ราย สะสม 43,034 ราย

3.ชลบุรี 162 ราย สะสม 108,805 ราย

4.สงขลา 159 ราย สะสม 62,870 ราย

5.สุราษฎร์ธานี 153 ราย สะสม 26,668 ราย

6.ปัตตานี 110 ราย สะสม 46,805 ราย

7.เชียงใหม่ 95 ราย สะสม 27,232 ราย

8.นครสวรรค์ 95 ราย สะสม 16,416 ราย

9.สมุทรปราการ 93 ราย สะสม 128,899 ราย

9.ประจวบคีรีขันธ์ 133 ราย สะสม 129,455 ราย

10. ตรัง ราย สะสม 16,405 ราย

1638854818615