สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 3,525 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 3,525 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย

วันที่ 7 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 3,525 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 3,448 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 55 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 12 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,119,903 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)

หายป่วยกลับบ้าน 6,109 ราย หายป่วยสะสม 2,033,948 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 31 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,395 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 752 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,253 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

7 ยอด1