สถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 4,704 ราย! เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ ติดเชื้อรายใหม่ 4,704 ราย! เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย

วันที่ 5 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 4,704 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,447 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 202 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 47 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,112,378 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)

หายป่วยกลับบ้าน 6,149 ราย หายป่วยสะสม 2,021,389 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 27 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 71,482 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,304 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,263 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

5 ยอด1