เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.วันเดียวแตะ 6 ร้อยกว่าราย

เปิด 10 จังหวัดพบติดโควิดสูงสุด กทม.ครองอันดับ 1 มากสุดในประเทศ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 รวม 4,912 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,606 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 136 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 157 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,101,778 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,844 ราย หายป่วยสะสม 2,009,574 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 72,761 ราย เสียชีวิต 33 ราย

สำหรับ 10 จังหวัด พบผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้

1 กรุงเทพมหานคร 685 ราย

2 นครศรีธรรมราช 414 ราย

3 สงขลา 312 ราย

4 ปัตตานี 209 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 181 ราย

6 เชียงใหม่ 179 ราย

7 ชลบุรี 177 ราย

8 สมุทรปราการ 116 ราย

9 ขอนแก่น 103 ราย

10 ยะลา 103 ราย

1638513267054