อัพเดทยอดโควิดล่าสุด ไทยพบติดเชื้อเพิ่มเฉียด 5 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 33 ราย

อัพเดทยอดโควิดล่าสุด ไทยพบติดเชื้อเพิ่มเฉียด 5 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 33 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 รวม 4,912 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,606 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 136 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 157 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,101,778 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,844 ราย หายป่วยสะสม 2,009,574 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 72,761 ราย เสียชีวิต 33 ราย
33