เช็กเลย! 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองอันดับ1

เช็กเลย! 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองอันดับ1

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 รวม 4,971 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,599 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 163 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,096,866 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,402 ราย หายป่วยสะสม 2,003,730 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,726 รายเสียชีวิต 33 ราย

1 กรุงเทพมหานคร 778 ราย

2 นครศรีธรรมราช 329 ราย

3 สงขลา 302 ราย

4 เชียงใหม่ 208 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 196 ราย

6 สมุทรปราการ 140 ราย

7 ชลบุรี 139 ราย

8 ปัตตานี 138 ราย

9 ประจวบคีรีขันธ์ 133 ราย

10 ขอนแก่น ยะลา 102 ราย

1638421209741