โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อเฉียด 5 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 33 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อเฉียด 5 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 33 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 รวม 4,971 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,599 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 163 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,096,866 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 5,402 ราย หายป่วยสะสม 2,003,730 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 73,726 รายเสียชีวิต 33 ราย
1202