สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 4,886 ราย เศร้าเสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 4,886 ราย เศร้าเสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย

วันที่ 1 ธ.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน มีผู้ป่วยใหม่ 4,886 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,566 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 149 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 165 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,091,895 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564)หายป่วยกลับบ้าน 6,326 ราย หายป่วยสะสม 1,998,328 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2564) เสียชีวิตเพิ่ม 43 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,190 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

1 ยอด1