เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.อันดับ1 วันเดียวติดเชื้อ 7 ร้อยกว่าราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 4,306 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,054 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 121 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 123 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,087,009 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,407 ราย หายป่วยสะสม 1,992,002 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 75,673 ราย เสียชีวิต 37 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด

1.กทม. 740 ราย

2.นครศรีธรรมราช 307 ราย

3.สงขลา 247 ราย

4.สุราษฎร์ธานี 247 ราย

5.ชลบุรี 170 ราย

6.เชียงใหม่ 167 ราย

7.สมุทรปราการ 119 ราย

8.ตรัง 98 ราย

9.ปัตตานี 96 ราย

10.กระบี่ 93 ราย

1638247347164