โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวแตะ 6 พันราย เสียชีวิตอีก 32 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อวันเดียวแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 32 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,073 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,633 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 214 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 169 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 57 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,072,096 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,538 ราย หายป่วยสะสม 1,973,076 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 79,780 ราย เสียชีวิต 32 ราย
32