เปิด 10 จังหวัดพบติดโควิดสูงสุด 6จังหวัดภาคใต้ยังติดอันดับ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,559 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,543 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 225 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 752 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 39 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,066,023 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 6,875 ราย หายป่วยสะสม 1,966,538 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,277 ราย เสียชีวิต 64 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด มีดังนี้

1.กทม. 609 ราย

2.สงขลา 457 ราย

3.นครศรีธรรมราช 457 ราย

4. สุราษฎร์ธานี 287 ราย

5.สมุทรปราการ 214 ราย

6.ปัตตานี 203 ราย

7.ชลบุรี 202 ราย

8.เชียงใหม่ 193 ราย

9.ภูเก็ต 128 ราย

10.พัทลุง 115 ราย

260437361 454119692873027 8337778565708722089 n