แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป 4 สถานที่เสี่ยง “เชียงใหม่” เฝ้าดูอาการ-กักตัว-ตรวจหาเชื้อ!

แจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป 4 สถานที่เสี่ยง "เชียงใหม่" เฝ้าดูอาการ-กักตัว-ตรวจหาเชื้อ!

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศแจ้งผู้ที่มีประวัติเดินทางไป หรือสัมผัสกับพนักงาน ในสถานที่ดังต่อไปนี้ “ระหว่างวันที่ 17-24 พฤศจิกายน 2564” ขอให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน และเข้ารับการตรวจหาเชื้อหากมีอาการ

  • สถาบันสอนเต้นเชียงใหม่ Embrace Studio CentralPlaza Airport ชั้น 4
  • บริษัท ออโต้ ดีเทล จำกัด ตำบลศรีภูมิ
  • ห้องแถวให้เช่า ใกล้วัดท่ากระดาษ หมู่ 1 ตำบลฟ้าฮ่าม
  • ผู้ที่สัมผัสกับนักฟุตบอล ทีมฟุตบอลโรงเรียนวชิราลัย หมู่ 7 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี

S 15376650 768x1086 1