โควิดวันนี้! พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 6 พันราย เสียชีวิต 37 ราย

โควิดวันนี้! พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 6 พันราย เสียชีวิต 37 ราย

วันที่ 25 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,335 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,092 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 206 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 30 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,059,464 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,218 ราย หายป่วยสะสม 1,959,663 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 37 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 80,657 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 2,391 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,508 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

25 ยอด1

25 ยอด2