เช็กสิทธตัวเองเลย! ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ สำหรับ”ผู้ประกันตน ม.33-ม.39″

เช็กสิทธตัวเองเลย! ตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ สำหรับ"ผู้ประกันตน ม.33-ม.39"

วันที่ 24 พ.ย. – น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ในส่วนของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการ จึงได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมดูแลสุขภาพเชิงรุก เน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงและการป้องกันโรคอย่างมีคุณภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า โดยสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ 14 รายการฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อค้นหาโรค และเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคเนื่องจากการทำงานและโรคที่ไม่ต่อเนื่องจากการทำงาน ทั้งการตรวจร่างกายตามระบบและการตรวจสารเคมีในเลือด ประกอบด้วย การตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจไขมันในเส้นเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ ตรวจการทำงานของไต ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองการได้ยิน การตรวจเต้านม การตรวจตา ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ

น.ส.ทิพานัน กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้สิทธิประโยชน์การทำฟันฟรีกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูนและผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้ไม่เกิน 900 บาทต่อปี กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม ฟันปลอมชริดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม

น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า จึงอยากเชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงานและลูกจ้างสถานประกอบการรีบไปใช้สิทธิปีต่อปีเท่านั้น โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่โทร 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลใส่ใจดูแลสุขภาพของผู้ใช้แรงงานและลูกจ้าง เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน