สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 6 พันราย เศร้าพบดับเพิ่ม 55 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 6 พันราย เศร้าพบดับเพิ่ม 55 ราย

วันที่ 24 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 5,857 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,349 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 269 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 228 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,053,129 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,318 ราย หายป่วยสะสม 1,952,445 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 55 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,577 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,860 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,529 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

24 ยอด1