เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองอันดับ1

เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองอันดับ1

วันที่ 23 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 5,126 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,891 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 123 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,047,272 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,748 ราย หายป่วยสะสม 1,945,127 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,093 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,516 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,535 ราย

1.กรุงเทพมหานคร 765 ราย ยอดสะสม 417,346 ราย

2.สงขลา 456 ราย ยอดสะสม 58,213 ราย

3.นครศรีธรรมราช 330 ราย ยอดสะสม 38,084 ราย

4.สุราษฎร์ธานี 266 ราย ยอดสะสม 23,604 ราย

5.เชียงใหม่ 197 ราย ยอดสะสม 24,649 ราย

6.ปัตตานี 158 ราย ยอดสะสม 44,662 ราย

7.ชลบุรี 147 ราย ยอดสะสม 106,304 ราย

8.สมุทรปราการ 128 ราย ยอดสะสม 127,390 ราย

9.ตรัง 128 ราย ยอดสะสม 15,018 ราย

10.อุบลราชธานี 115 ราย ยอดสะสม 20,902 ราย

259497524 452153213069675 737112932496032904 n