โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,126 ราย เสียชีวิตต่ำกว่าร้อย

โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5,126 ราย เสียชีวิตต่ำกว่าร้อย

วันที่ 23 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 5,126 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 4,891 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 123 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,047,272 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 7,748 ราย หายป่วยสะสม 1,945,127 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 53 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 83,093 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,516 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,535 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

23 ยอด1