กทม.เตรียมลงพื้นที่ ตรวจสอบ “ผับ-บาร์-คาราโอเกะ”

กทม.เตรียมลงพื้นที่ ตรวจสอบ "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ"

วันนี้ ที่ทำเนียบรัฐบาล แพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. แถลงว่า ช่วงสัปดาห์นี้ กทม.จะลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีการลงทะเบียนไว้ทั้งสิ้น 1,443 แห่ง โดยสำรวจไปแล้ว 975 แห่ง จึงขอให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กทม. ให้รีบลงทะเบียนและให้เข้าไปตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติตัวในเว็บไซต์ไทยสตอปโควิด 2 พลัส เพื่อศึกษาวิธีการและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เพื่อให้ได้รับมาตรฐาน ถ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงสถานที่จะคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเข้าไปดูแลทำให้เหมาะสมเพื่อให้ได้มาตรฐาน SHA+ ต่อไป และสิ่งที่ดำเนินการได้ง่ายที่สุดในตอนนี้คือ สำรวจบุคลากร หากพบยังไม่ฉีดวัคซีนก็ให้เร่งดำเนินการ กรณีรับบุคลากรใหม่ให้สอบถามเรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อให้ได้รับวัคซีนสองเข็มอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ โดยให้จับตาว่าจะมีมาตรการใดที่เกิดขึ้นบ้าง

แพทย์หญิงอภิสมัย กล่าวอีกว่า ในที่ประชุม ศปก.ศบค. ซึ่งมีจังหวัดนำร่องท่องเที่ยวเข้าร่วมประชุม ได้รายงานข้อขัดข้องในการดำเนินการเปิดประเทศที่ผ่านมา อันดับแรกพบว่านักท่องเที่ยวบางรายไม่ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขของประเทศไทย ส่วนใหญ่คือ การปฏิเสธสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย รวมกลุ่มสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกัน นำไปสู่การติดเชื้อ ต้องขอบคุณสถานประกอบการและโรงแรม ที่ได้รายงานเข้ามายังศบค. และเจ้าหน้าที่ช่วยเป็นตัวแทนประเทศไทย ช่วยสังเกตความผิดปกติ การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ มีการตักเตือนในเบื้องต้น ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยว จึงขอย้ำว่าภายใต้พ.ร.บ.โรคติดต่อของประเทศไทย การไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ การรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน ถือเป็นความผิดมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท