เปิด 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.วันเดียว 8 ร้อยกว่าราย

เปิด 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.วันเดียว 8 ร้อยกว่าราย

วันที่ 22 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,428 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,732 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 133 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 553 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,042,146 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 7,882 ราย หายป่วยสะสม 1,937,379 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 85,768 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน1,507 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,595 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ในประเทศรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 815 ราย

2.สงขลา 457 ราย

3.นครศรีธรรมราช 438 ราย

4.ราชบุรี 289 ราย

5.สุราษฎร์ธานี 280 ราย

6.เชียงใหม่ 240 ราย

7.ปัตตานี 194 ราย

8.สมุทรปราการ 164 ราย

9.ชลบุรี 150 ราย

10.ยะลา 146 ราย