โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 53 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 53 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,595 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,142 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 215 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 220 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 18 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,028,712 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,478 ราย หายป่วยสะสม 1,921,906 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 87,885 ราย เสียชีวิต 53 ราย
2011