ศปก.ศบค.เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ดูความพร้อมสถานบันเทิง ก่อน 1 ธ.ค.นี้

ศปก.ศบค.เตรียมชง ศบค. ชุดใหญ่ดูความพร้อมสถานบันเทิง ก่อน 1 ธ.ค.นี้

พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ว่า ที่ประชุม ศปก.ศบค. ประจำวันนี้ ได้หารือเตรียมผ่อนคลายกิจกรรมกิจการ อื่นๆเพิ่มเติม ส่วนการเปิดสถานการณ์บันเทิง ผับ บาร์ คาราโอแกะเมื่อวานนี้ได้พบตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิง ได้มาพบ ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีการผ่อนคลาย โดยมีการเสนอ มาตรการด้านสาธารณสุขให้ตรง ศบค. โดยจะนำข้อมูลทั้งหมดประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ก่อนวันที่ 1 ธ.ค.นี้

พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และเข้าใจถึงผลกระทบทั้งหมด ซึ่งเป็นห่วงโซ่ในการประกอบกิจการ ทั้งผู้ประกอบการ นักดนตรี แต่ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่เชื้อยังน่ากังวล จึงเป็นที่มาของการเลื่อน ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการแสดงความจำนง และยืนยันจะเตรียมการด้านมาตรการสุขอย่างดี ก็จะนำเรื่องนี้พิจารณาในที่ประชุม ศบค. โดยแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะมีการรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่มีความพร้อมตามมาตรการสาธารณสุข ทั้งมาตรการต่างๆ และเงื่อนไขของผู้ใช้บริการ ซึ่ง กทม. จังหวัด จะออกตรวจ ตามที่สถานบันเทิง ได้ลงทะเบียนความพร้อมไว้ โดยในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ จะไม่ทัน ส่วนจะทันช่วงเทศกาลปีใหม่ หรือไม่ ก็ยังตอบไม่ได้ ต้องประเมินสถานการณ์ในภาพรวมก่อน ยอมรับว่า บางจังหวัด เช่น ชลบุรี สมุทรปราการ ยังมีตัวเลขติดเชื้อสูง แต่ยังทรงตัว ทิศทางการควบคุม น่าจะเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นคนคำนวนตัวเลขอยู่ที่เท่าไร ถึงจะสามารถเปิดสถานบันเทิง ได้ หากเดือนหน้ายังไม่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้ ก็จะมีมาตรการเยียวยา / ทั้งนี้ จะมีความเข้มงวดกวดขันสถานบันเทิงหากฝ่าฝืน

พร้อมกันนี้ ในที่ประชุม ศบค.ครั้งต่อไป จะมีการเพิ่มประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งกำลังหารือในรายละเอียดอยู่ แต่จะปีหน้าเปิดประเทศในทุกจังหวัด ยังไม่สามารถทำได้ เพราะต้องดูภาพรวมทั้งประเทศก่อน