จับตา!”ประภาศ”เดินหน้าหรือไม่?หลัง”ยุทธนา หยิมการุน”ทิ้งปม ประมูลท่อส่งน้ำภาคตะวันออก

โครงการคัดเลือกเอกชนในการจัดให้เช่า บริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก หรือการประมูลท่อส่งน้ำ EEC ของกรมธนารักษ์ ที่ได้ผู้ชนะเป็นเอกชนรายใหม่ หลังจากที่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก หรือ EAST WATER ผู้ได้รับสัมปทานรายเดิม จะสิ้นสุดระยะเวลาสัญญาวันที่ 31 ธ.ค.2567 ไม่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ของกรมธนารักษ์

โดย EAST WATER ได้ทำการยื่นฟ้องกรมธนารักษ์ ต่อศาลปกครอง ว่ากระบวนการคัดเลือกทำผิดหลักเกณฑ์ และขอศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยให้ยุติกระบวนการคัดเลือกชั่วคราว ล่าสุด ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำขอคุ้มครองชั่วคราวของ EAST WATER

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลปกครองไม่รับคุ้มครองว่า คำสั่งศาลปกครองที่ออกมา ทำให้กรมธนารักษ์ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ ส่วนจะมีการลงนามสัญญาเอกชนรายใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกเมื่อใดนั้น คงต้องมาพิจารณารายละเอียดขั้นตอนอีกครั้งว่าจะดำเนินการได้แค่ไหนอย่างไร

ต้องคำนึงถึงกระบวนการศาลด้วย เพราะยังมีคดีหลักที่ EAST WATER ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในส่วนของกระบวนการคัดเลือกทำผิดหลักเกณฑ์ ก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการอีกครั้ง

ทั้งนี้ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่คณะกรรมการที่ราชพัสดุว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป