โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิต 51 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิต 51 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,855 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,374 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 245 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 224 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,022,117 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,655 ราย หายป่วยสะสม 1,913,428 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 89,821 ราย
เสียชีวิต 51 ราย

1911