ประกาศ 2 โรงเรียนในกทม.-โคราช แจ้งปิดเรียน หลังพบนักเรียน – ผู้ปกครองติดโควิด

ประกาศ 2 โรงเรียนในกทม.-โคราช แจ้งปิดเรียน หลังพบนักเรียน – ผู้ปกครองติดโควิด

โดย โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพฯ ได้ออกหนังสือ แจ้งปิดสถานศึกษา เนื่องจากได้รับการยืนยันว่าพบผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อโควิด-19 พร้อมกำหนดให้นักเรียนเข้าเรียนด้วยระบบออนไลน์ ยกเลิกการนัดหมายกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

976971215214

เช่นเดียวกับโรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา ก็ได้ออกประกาศเช่นกัน โดยระบุเรื่องการปรับการเรียนการสอนตามมาตรการการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และตามแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน และให้ทุกระดับชั้นกลับไปเรียนแบบออนไลน์ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. – 3 ธ.ค. โดยจะทยอยกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 7 ธ.ค.

520619396923