โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ 6 พันกว่าราย เสียชีวิต 55 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อ 6 พันกว่าราย เสียชีวิต 55 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,901 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,423 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 319 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,015,262 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,556 ราย หายป่วยสะสม 1,905,773 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 90,672 ราย เสียชีวิต 55 ราย
1811