“นายแพทย์โสภณ” เผยจ่อชง ศบค.ชุดเล็ก ไม่ฉีดวัคซีนโควิดห้ามเข้าพื้นที่สาธารณะ

"นายแพทย์โสภณ" เผยจ่อชง ศบค.ชุดเล็ก ไม่ฉีดวัคซีนโควิดห้ามเข้าพื้นที่สาธารณะ

วันนี้ นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาถึงการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ได้เป้าหมาย 100 ล้านโดส ภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งขณะนี้การฉีดสะสมอยู่ที่ 85 ล้านโดส ขาดอีก 15 ล้านโดส จึงได้หารือถึงแนวทางที่แต่ละกระทรวงเสนอ เช่น กระทรวงคมนาคม เสนอว่าใครฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วจะมีส่วนลดค่าเดินทางให้ร้อยละ 20 หากได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน การจัดโปรโมชั่นจูงใจ เช่น เขตสุขภาพที่ 10 บางจังหวัดมีการจับรางวัล แจกพัดลม หรือของใช้ต่างๆ ส่วนนี้มอบเป็นนโยบายให้แต่ละพื้นที่พิจารณา ไม่ได้บังคับ

เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับงบประมาณของพื้นที่ ส่วนมาตรการบังคับ เช่น ต้องได้รับการตรวจว่าฉีดวัคซีนแล้ว ถึงจะเข้าที่สาธารณะได้ ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วย โดยกรมควบคุมโรคจะหารือรายละเอียด เพื่อเสนอต่อ ศบค.ชุดเล็กต่อไป