“รพ.สิรินธร” สำนักการแพทย์ กทม.เปิดให้ฉีด Pfizer แก่ผู้ที่เคยรับวัคซีน 2 วัน!

"รพ.สิรินธร" สำนักการแพทย์ กทม.เปิดให้ฉีด Pfizerแก่ผู้ที่เคยรับวัคซีน 2 วัน!

โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer แก่ผู้ที่เคยรับวัคซีน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ให้บริการเข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่เคยได้รับ Sinovac หรือ AstraZeneca เข็ม 1 ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ให้บริการเข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่เคยได้รับ Sinovac ครบทั้ง 2 เข็ม ก่อนวันที่ 20 ตุลาคม 2564 รับจำนวนจำกัดวันละ 500 คิว สามารถ Walk in ได้ในวันที่ 17 และ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. สามารถติดต่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ชั้น1 ตรงข้ามเวชระเบียน อาคารบริการ ในวันทำการ เวลา 13.00 – 15.00 น.

ประกาศจากสำนักอนามัยล่าสุด ยังไม่มีนโยบายให้ในผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-328-6900-19 ต่อ 11471, 10294 และ 17100 สนพ. กทม สพบ. สนพ.

1637130013199