โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 6 พันกว่าราย เสียชีวิต 56 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รวม 6,524 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,856 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 263 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 393 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,008,361 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,191 ราย หายป่วยสะสม 1,898,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 91,382 ราย เสียชีวิต 56 ราย
1711