โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเฉียด 6 พันราย เสียชีวิตอีก 62 ราย

โควิดวันนี้ พบผู้ติดเชื้อเฉียด 6 พันราย เสียชีวิตอีก 62 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รวม 5,947 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 5,662 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 221 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 53 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,001,837 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,943 ราย หายป่วยสะสม 1,891,026 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 92,105 ราย เสียชีวิต 62 ราย
1611