สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,079 ราย เศร้าเสียชีวิตเพิ่มต่ำกว่าร้อย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,079 ราย เศร้าเสียชีวิตเพิ่มต่ำกว่าร้อย

วันที่ 14 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 7,079 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,607 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 292 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 171 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,989,547 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 6,917 ราย หายป่วยสะสม 1,875,420 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 47 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 95,528 ราย

14 ยอด1