เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด 6จังหวัดใต้ยังติดอันดับ

เปิด 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ครองที่1 พบ 600 กว่าราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19  วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,057 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,508 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 336 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 198 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,982,468 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,393 ราย หายป่วยสะสม 1,868,503 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 95,413 ราย เสียชีวิต 55 ราย

จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

1 กรุงเทพมหานคร 667 ราย
2 สงขลา 463 ราย
3 เชียงใหม่ 455 ราย
4 ปัตตานี 377 ราย
5 นครศรีธรรมราช 346 ราย
6 สมุทรปราการ 251 ราย
7 สุราษฎร์ธานี 245 ราย
8 ยะลา 213 ราย
9 ชลบุรี 189 ราย
10 นราธิวาส 186 ราย

1636779440843