สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,496 ราย ดับเพิ่ม 57 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,496 ราย ดับเพิ่ม 57 ราย

วันที่ 11 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 7,496 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,942 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 302 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 240 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 12 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,968,106 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)หายป่วยกลับบ้าน 7,452 ราย หายป่วยสะสม 1,853,210 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 96,450 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

11 ยอด1