เช็กเลย 10 จังหวัด ติดเชื้อรายใหม่สูง! กทม.ครองที่ 1

เช็กเลย 10 จังหวัด ติดเชื้อรายใหม่สูง! กทม.ครองที่ 1

วันที่ 10 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,978 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,387 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 237 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 346 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,960,610 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 7,697 ราย หายป่วยสะสม 1,845,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 96,463 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 2,358 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,877 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

10 ยอด1

10 จังหวัดพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่สูง ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

1.กรุงเทพฯ ติดเชื้อวันนี้ 864 ราย
2.สงขลา ติดเชื้อวันนี้ 479 ราย
3.เชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้ 380 ราย
4.ปัตตานี ติดเชื้อวันนี้ 356 ราย
5.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 233 ราย
6.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อวันนี้ 224 ราย
7.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 203 ราย
8.ยะลา ติดเชื้อวันนี้ 202 ราย
9.นราธิวาส ติดเชื้อวันนี้ 192 ราย
10.สุราษฏ์ธานี ติดเชื้อวันนี้ 183 ราย

1636522866824