สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 6,978 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 6,978 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย

วันที่ 10 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,978 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,387 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 237 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 346 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,960,610 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 7,697 ราย หายป่วยสะสม 1,845,758 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 96,463 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 2,358 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,877 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

10 ยอด1