สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 6,904 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ผู้ป่วยใหม่ 6,904 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย

วันที่ 9 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 6,904 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,159 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 465 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 258 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 22 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,953,632 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 8,024 ราย หายป่วยสะสม 1,838,061 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 61 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,244 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 1,497 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 1,898 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

9 ยอด1