สถานการณ์โควิดวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย เสียชีวิตตัวเลขลดลง

สถานการณ์โควิดวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 7,592 ราย เสียชีวิตตัวเลขลดลง

วันที่ 8 พ.ย. 64 กระทรวงสาธารณสุข รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,592 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,743 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 128 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 711 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,946,728 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 7,495 ราย หายป่วยสะสม 1,830,037 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,425 ราย เสียชีวิต 39 ราย

S 5488643