เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูง!

เปิดรายชื่อ 10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูง!

วันที่ 6 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 8,467 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,385 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 189 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 880 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 13 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,931,176 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 8,288 ราย หายป่วยสะสม 1,815,592 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 69 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,410 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 3,300 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,054 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

6 ยอด1

10 จังหวัดติดเชื้อโควิด19 สูงสุด ประจำวันที่ 6 พ.ย.2564

  • 1.กรุงเทพฯ ติดเชื้อวันนี้ 809 ราย
  • 2.เชียงใหม่ ติดเชื้อวันนี้ 487 ราย
  • 3.สงขลา ติดเชื้อวันนี้ 462 ราย
  • 4.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อวันนี้ 449 ราย
  • 5.ปัตตานี ติดเชื้อวันนี้ 437 ราย
  • 6.ยะลา ติดเชื้อวันนี้ 321 ราย
  • 7.ชลบุรี ติดเชื้อวันนี้ 294 ราย
  • 8.นราธิวาส ติดเชื้อวันนี้ 218 ราย
  • 9.สมุทรปราการ ติดเชื้อวันนี้ 197 ราย
  • 10.ขอนแก่น ติดเชื้อวันนี้ 191 ราย

S 5333001