สถานการณ์โควิดวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ติดเชื้อรายใหม่ 8,148 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย

วันที่ 5 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 8,148 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,415 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 113 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 605 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 15 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,922,709 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,238 ราย หายป่วยสะสม 1,807,304 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,480 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 3,848 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,118 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

111โควิดดด