สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,982 ราย เสียชีวิต 68 ราย

สถานการณ์โควิดวันนี้! ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,982 ราย เสียชีวิต 68 ราย

วันที่ 4 พ.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 7,982 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,762 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 66 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 144 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,914,561 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 8,029 ราย หายป่วยสะสม 1,799,066 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,470 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 3,001 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,181 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

4 ยอด1