โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ7พันราย เสียชีวิตอีก 56 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ7พันราย เสียชีวิตอีก 56 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,679 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,864 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 272 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 536 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,906,579 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,482 ราย หายป่วยสะสม 1,791,037 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 97,585 ราย เสียชีวิต 56 ราย
0311