ศปก.ศบค.ชี้ร้านอาหารต้องได้มาตรฐานSHA นั่งดื่มแค่ 3 ทุ่ม 15 วันดูเปิดผับบาร์!

พลเอกสุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการเปิดประเทศต่อภาคเอกชนที่ ห้องประชุมวิจิตรวาทาการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

โดยมีภาคเอกชน 17 สมาคมเข้าร่วม อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายชำนาญศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมถึงนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย
และนายกสมาคมโรงแรมไทย เป็นต้น

พลเอกสุพจน์ กล่าวภายหลังการประชุม ว่า จากการเปิดประเทศที่เริ่มตั้งแต่วานนี้ ยังพบปัญหาขั้นตอนบางอย่างเกิดขึ้นเล็กน้อยในการรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ซึ่งทุกภาคส่วนที่มาร่วมประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้การเปิดประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประชาชนปลอดภัย เศรษฐกิจสามารถเดินหน้า และผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการได้ พร้อมกันนี้ได้สั่งการเพิ่มเติมให้มีการอำนวยความสะดวกมากขึ้น

พลเอกสุพจน์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการได้สอบถามถึงมาตรฐานในข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการร้านอาหารทั้งใน กทม.และต่างจังหวัด ซึ่งวันนี้ได้แก้ปัญหาด้วยการจัดทีมเชิงรุกลงไปปรับปรุงร้านอาหารหรือสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานทางสาธารณสุข หรือ SHA ส่วนร้านอาหารใดที่ผ่านมาตรฐาน SHA อยู่แล้ว ก็จะเพิ่มมาตรฐานให้ไปจนถึง SHA+ โดยกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกับทาง กทม. เข้าไปดำเนินการ เพราะเป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด รวมไปถึงจังหวัดนำร่องอื่นๆ ที่ประกาศเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว

1635840512162

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในส่วนของการผ่อนคลายให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ถึง 21.00 น. นั้น ต้องปฏิบัติได้จริง ไม่มีการอะลุ่มอล่วย ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งหมด ต้องช่วยกันขอความร่วมมือให้สามารถปฏิบัติได้จริง เพราะหากควบคุมไม่ได้ ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าจำหน่ายเกินเวลา จะมีการตักเตือนก่อน แต่หากยังไม่ปฏิบัติตาม ก็ต้องใช้กฎหมายเข้ามาดำเนินการ อย่างไรก็ตาม จะมีการประเมินภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งในอีก 15 วัน รวมถึงการเปิดผับบาร์ในพื้นที่นำร่องด้วย และถ้าได้รับความร่วมมืออย่างดี ก็จะมีมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะๆไปเรื่อยๆ ทั้งนี้เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินการผ่อนคลายจะดูในหลายปัจจัย ทั้งจำนวนผู้ติดเชื้อ และคลัสเตอร์ต่างๆ การฉีดวัคซีน รวมถึงขีดความสามารถในการรองรับด้านสาธารณสุข

สำหรับเป้าหมายในการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนครั้งนี้ คือ ประชาชนจะต้องรักษามาตรการสาธารณสุข เน้นการป้องกันตัวเอง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง และทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง และในส่วนของกิจการและกิจกรรมต่างๆ ก็ให้ใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องของ Covid free setting คือการปรับปรุงสถานที่ให้ปลอดภัย เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการ

พลเอกสุพจน์ ย้ำว่า การเปิดประเทศไม่ดูเฉพาะเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องคำนึงถึงภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมด้วย

ส่วนการเปิดเว็บไซต์เลียนแบบเว็บไซต์ทางการThailand plus นั้น ที่ประชุมรับทราบปัญหาดังกล่าว จะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย ทั้งนี้ได้รับคำแนะนนำว่า ให้สร้างช่องทางการสื่อสารหลัก เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบด้วย