10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูง! จับตาภาคใต้น่าห่วงยอดยังไม่ลด

10 จังหวัดติดเชื้อรายวันสูง! จับตาภาคใต้น่าห่วงยอดยังไม่ลด

วันที่ 2 พ.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยสถานการณ์ประจำวัน ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด รวม 7,574 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,793 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 256 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 515 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,898,900 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)

หายป่วยกลับบ้าน 8,279 ราย หายป่วยสะสม 1,782,555 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,444 ราย เสียชีวิต 78 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่ติดเชื้อสูงสุดได้แก่

  • 1. กรุงเทพฯ 789 ราย
  • 2. ปัตตานี 631 ราย
  • 3. นครศรีธรรมราช 407 ราย
  • 4. สงขลา 401 ราย
  • 5. ตรัง 298 ราย
  • 6. เชียงใหม่ 271 ราย
  • 7. ชลบุรี 264 ราย
  • 8. นราธิวาส 211 ราย
  • 9. พัทลุง 200 ราย
  • 10. สมุทรปราการ 187 ราย

1635829732882