โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอีก เสียชีวิต 78 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อลดลงอีก เสียชีวิต 78 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,574 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,793 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 256 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 515 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 10 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,898,900 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,279 ราย หายป่วยสะสม 1,782,555 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 98,444 ราย เสียชีวิต 78 ราย

0211