โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหลักพัน เสียชีวิต55ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะหลักพัน เสียชีวิต55ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 รวม 8,165 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 7,241 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 390 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 525 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,891,326 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 9,574 ราย หายป่วยสะสม 1,774,276 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 99,227 ราย เสียชีวิต 55 ราย
ddd