เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด ยังจับตา 5 จังหวัดภาคใต้

เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด ยังจับตา 5 จังหวัดภาคใต้

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 รวม 9,224 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,832 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 259 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 126 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,874,302 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,305 ราย หายป่วยสะสม 1,756,449 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,132 ราย เสียชีวิต 88 ราย

10 อันดับจังหวัดที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 758 ราย

2.ปัตตานี 666 ราย

3.นครศรีธรรมราช 554 ราย

4.สงขลา 548 ราย

5.ยะลา 425 ราย

6.เชียงใหม่ 414 ราย

7.ชลบุรี 340 ราย

8.นราธิวาส 290 ราย

9.ตาก 281 ราย

10.ประจวบคีรีขันธ์ 281 ราย

3010