โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 9 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 88 ราย

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อแตะ 9 พันกว่าราย เสียชีวิตอีก 88 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 รวม 9,224 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,832 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 259 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 126 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 7 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,874,302 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,305 ราย หายป่วยสะสม 1,756,449 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 100,132 ราย เสียชีวิต 88 ราย

จจจฃ