เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองที่1

เผย 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังครองที่1

วันที่ 29 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 8,968 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,328 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 424 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 190 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 26 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,865,078 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 8,747 ราย หายป่วยสะสม 1,748,144 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 64 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 99,301 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 4,575 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,222 ราย

สำหรับ 10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุดดังนี้

1.กทม. ติดเชื้อเพิ่ม 802 ราย

2.สงขลา ติดเชื้อเพิ่ม 595 ราย

3.นครศรีธรรมราช ติดเชื้อเพิ่ม 468 ราย

4.เชียงใหม่ ติดเชื้อเพิ่ม 403 ราย

5.ปัตตานี ติดเชื้อเพิ่ม 389 ราย

6.ยะลา ติดเชื้อเพิ่ม383 ราย

7.ชลบุรี ติดเชื้อเพิ่ม 382 ราย

8.นราธิวาส ติดเชื้อเพิ่ม 295 ราย

9.ตรัง ติดเชื้อเพิ่ม 253 ราย

10.ระยอง ติดเชื้อเพิ่ม 248 ราย

250208646 436411807977149 7762058692331054182 n