สถานการณ์โควิดวันนี้ พบป่วยใหม่กว่า 9 พันราย! เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยราย

สถานการณ์โควิดวันนี้ พบป่วยใหม่กว่า 9 พันราย! เสียชีวิตต่ำกว่าร้อยราย

วันที่ 28 ต.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 9,658 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 8,879 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 550 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 218 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 11 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,856,110 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 8,526 ราย หายป่วยสะสม 1,739,397 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 99,144 ราย ผู้ป่วยอาการหนัก 2,281 ราย และติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน 4,410 ราย ทั้งนี้ ศบค.จะแถลงรายละเอียดอีกครั้ง

28 ยอด2