กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม-น้ำล้นตลิ่ง!

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก-ดินถล่ม-น้ำล้นตลิ่ง!

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ หรือ กอนช. ออกประกาศฉบับที่ 25/2564 เรื่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม น้ำล้นอ่างเก็บน้ำ และน้ำล้นตลิ่ง โดยระบุว่า จากการคาดการณ์กรมอุตุนิยมวิทยา หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 และในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ช่วงวันที่ 28 – 30 ตุลาคม มีฝนตกปานกลาง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลางบางส่วน ประกอบกับในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่ง

กอนช.ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม- 3 พฤศจิกายน ดังนี้ 1.เฝ้าระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และเลย ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี และภาคใต้ จังหวัดระนอง พังงา ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา

2. เฝ้าระวังระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้น กระทบพื้นที่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ภาคตะวันออก จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ลพบุรี และสระบุรี ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง ภูเก็ต ตรัง และยะลา

3.เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ในหลายจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคใต้

ทั้งนี้กอนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ,ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่าร้อยละ 80 พร้อมพิจารณาบริหารจัดการเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ,ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความสามารถใช้งานของอ่างเก็บน้ำ ,เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์

 

555189

 

555190